Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

The Unity Initiative - Surrey, UK

Ä°yi Uygulamalar Çıkış Stratejileri

Birlik GiriÅŸimi – Surrey, BirleÅŸik Krallık
Birlik GiriÅŸimi (TUI), gerici mutlakiyetçiliÄŸin ortadan kaldırılması, ÅŸiddet yanlısı aşırılıklarla mücadele edilmesini hedef alarak; davranışsal ve dilbilimsel bilimleri de birleÅŸtiren; öncü, meÅŸru ve benzersiz bir metodoloji kullanarak çoÄŸulculuÄŸu teÅŸvik etmek temel amacı olan, aynı zamanda savunmasız bireylere ve topluluklara destek mekanizmaları saÄŸlayan uzman bir Müdahale Danışmanlığı'dır. Birlik GirÅŸimi’nin 3 ana çalışma alan vardır: erkek ve kadın Terör Yasası (TACT) suçlularının rehabilitasyonu; hapishane, gözaltı ve emniyet için ön saflarda çalışabilecek personel eÄŸitimi programlarının sunulması; ve siyasallaÅŸtırılmış mutlakiyetçi zihniyetle mücadele eden topluluk müdahaleleri.

Birlik GiriÅŸimi'nin itibarı iki ana nedenden dolayı terörizm ağı içinde önemli ölçüde büyümüÅŸtür. Öncelikle, en zorlu ve yüksek profilli terör vakalarını alarak baÅŸarıyla çözümledikleri için (AÅŸağıdaki medya baÄŸlantılarına bakınız.), ve ikincisi terör suçluları ve IŞİD’den geri dönenler doÄŸrudan rehabilitasyon için Birlik GiriÅŸimi ile temasa geçtiÄŸinden. Bu Birlik GiriÅŸimi’nin sokak güvenilirliÄŸini artıran yüksek profildeki davaları kamusal olarak çözümlemesi, BirleÅŸik Krallık hapishanelerinde baÅŸarılı bir karşıt-kültür yaratması, güçlü birlikler ve dünyaca tanınan ideolojik akademisyenlerin tutarlı desteÄŸi ve yaklaşımın rakip tanımayan meÅŸruluÄŸu sayesinde gerçekleÅŸmiÅŸtir. Metodoloji her durumda farklılık göstermektedir ve Birlik GiriÅŸimi’nin dahil olduÄŸu tabandan gelen tecrübenin direkt, eleÅŸtirel ve sürekli doÄŸası sayesinde stratejiler, eÄŸitim programları ve kullanılan entellektüel teknoloji; modern, pratik ve ahlaklı kalmaktadır.

Bu anlayış; Birlik GiriÅŸimi’nin, mevcut Terörle Mücadele stratejilerinin geçerli bir eleÅŸtirmeni olmasını ve en son olarak, 2015 Yaz West Point Askeri Akademisi Terörizm Konferansı’nda Anahtar Sözcük konuÅŸmasını yapmaya davet edilmesini saÄŸlamıştır.
 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

Birlik GiriÅŸimi (TUI)

C/o Wiseman Solicitors

The Lansdowne Building

2 Lansdowne Road

Croydon

Surrey

CR9 2ER

Birleşik Krallık

 

Dr Angela Misra

E-posta: Angela.misra@unityinitiative.co.uk

Ä°nternet sitesi: www.unityinitiative.co.uk