Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Polis güçlendirme iletiÅŸimi için rehber – Oslo, Norveç

Ä°yi Uygulamalar Çıkış Stratejileri

Diyalog, karşılıklı anlayış ve güven yaratmak ve anlaÅŸmazlıkları çözmek için önemli bir araçtır. Çocuklar ya da gençler, hukuk ile anlaÅŸmazlığa düÅŸtüklerinde, veya düÅŸme riski içinde bulunduklarında, bu durumun sebeplerini anlamak önemlidir. Bu durumda bulunan kiÅŸiler için açıkça konuÅŸabilecekleri bir ortam yaratmak hayati önem taşımaktadır. Böylelikle duruma karşı genel bir bakış kazanılabilir ve taraflar problemin çözümü için ortak bir anlaÅŸmaya varabilir. Ancak bundan sonra olayları pozitif yönde deÄŸiÅŸtirmek için çalışmalara baÅŸlanabilir.

Oslo bölgesinde; güçlendirme iletiÅŸim çalışmaları polis ve çocuklar/gençler ve ebeveynleri (ya da yasal koruyucuları) arasında bu tip bir iletiÅŸim alanı yaratmak için iyi bir araç haline gelmiÅŸtir. Bu iletiÅŸmin amacı; herkesin çıkarlarını koruyarak, sadece gençler veya çocuklar için deÄŸil, aynı zamanda aileleri için de iyi çözümler yaratabilmektir. Azılı suça dönüÅŸebilecek istenmeyen cezai bir davranış ortaya çıktığı zaman bu methodun uygulanması önerilmektedir. Bu method; polisin önleyici çalışmalarında, istenmeyen davranışlara tepki olarak, gençleri uzlaÅŸma ve düÅŸünme yoluna yönlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sebeple bu yöntem, radikalleÅŸme belirtileri durumunda da kullanılabilir.

yi iletiÅŸim; açıkca soru sormayı, aktif ÅŸekilde dinlemeyi, duyduÄŸunu onaylamayı ve tekrar etmeyi gerektirmektedir. Ä°letiÅŸime öncülük eden olmamalı, açıklamalar ve özetler kullanılmalıdır. Duraklamalar (sessizlikler) da, çocuÄŸa konuÅŸma üzerine düÅŸünmek için ve kendi başına cevap verebilmesi için zaman vermek amacıyla bilinçli bir ÅŸekilde kullanılmalıdır. Ä°letiÅŸim için yeterli zamanı ayırmak önemlidir, acele eder bir halde olmamalıdır, karşı taraftaki kiÅŸiye hızlıca cevap vermesi gerekiyormuÅŸ gibi bir izlenim verilmemelidir. Ä°letiÅŸim bir diyalog olsa dahi, birey sınıra ulaÅŸtığında söylemelidir. Güçlendirme piramidine ÅŸu ÅŸekilde belirtilmiÅŸtir: bilgilendirme – rehberlik – tavsiye – talimatlar – uyarı. KonuÅŸma sırasında önyargılı olunmamalı, konuya sadık kalmaya çalışılarak odak deÄŸiÅŸiminden kaçınılması gerekmektedir. EÄŸer çocuk/genç devamlı olarak odağı deÄŸiÅŸtirmeye çalışırsa, bu durumun üzerine gitmeli ve çocuÄŸun neden konuya sadık kalmadığının sebebinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Dinleme, konuÅŸmanın önemli bir bölümüdür. Aktif bir ÅŸekilde dinleyerek (kafa sallama, “evet”-“hayır” gibi küçük sözcükler söyleme), söylenenin dinlendiÄŸi belli edilmelidir. Aynı zamanda, çocuÄŸa doÄŸru kelimeleri bulması ve söylemek istediklerini ifade edebilmesi için gereken fırsat verilmelidir. Bu kiÅŸiler genelde söylediklerinin dinlenilmesine alışık olmayan ve çoÄŸunlukla kendini ifade etmek için doÄŸru kelimeleri bulmakta zorlanan kiÅŸilerdir.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

National Police Directorate

Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo

Norveç


Erling Børstad

E-posta: erling.borstad@politiet.no

Tel: (+47) 99 20 77 55

Ä°nternet sitesi: https://www.politi.no/international/