Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Sosyal alan içerisinde bulunan Exit – Waren, Almanya

Ä°yi Uygulamalar Çıkış Stratejileri

Bu proje (Jump), profesyonellerin (özellikle pedagojik) ve diÄŸer taraftan toplumsal alanlardaki kiÅŸilerin, saÄŸ kanat aşırılığı yanlısı kiÅŸilerle temas halinde olmasını ve potansiyel olarak sahneyi terk etmek isteyen saÄŸ kanat aşırıcı ideolojilere sempati duyan gençlerin duyarlılığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu proje, farklı hedef grupları için pratik odaklı yerel düzeydeki atölye çalışmalarının yanı sıra (örneÄŸin; pedagojik profesyoneller, sosyal hizmet uzmanları, iÅŸ merkezleri personeli, öÄŸrenciler), birey ve grup danışmanlığını da içermektedir. Buna “eÄŸitim ve danışmanlık” denir. Bu duyarlılık, saÄŸ kanat aşırılığından rahatsız olan kiÅŸilerin ihtiyaçlarını da içermektedir. Bununla baÄŸlantılı olarak, istenen, müÅŸterileri potansiyel oluÅŸturuculara "göz kulak olmaları" için hazırlamaya yönlendiren bir hareket oluÅŸturmaktır. Exit iÅŸlemi sırasında, özel sosyal hizmet konularında yardım için sosyal alanlardaki "sinyal üreticilerine" geri dönülmektedir (örneÄŸin; iÅŸ, uyuÅŸturucu, borç).

DiÄŸer taraftan, bu program saÄŸ kanat aşırılarına ve bu alandan ayrılmak isteyen saÄŸ kanat aşırı ideolojilerine sempati duyan gençlere (aktivistler, sempatizanlar vb.) “Exit-Destek” uygulaması sunmaktadır. Bu desteÄŸin kapsamına giren alanlar: sosyal güvenliÄŸin kazanılması (özellikle konut, nitelik ve iÅŸ açısından) ve gelecek için perspektiflerin ÅŸekillendirilmesi; geliÅŸmiÅŸ yöntemlerle (örneÄŸin; "kendini konumlandırma ölçeÄŸi" ve Lawrence Kohlberg tarafından geliÅŸtirilmiÅŸ bir metoda dayanan ahlaki ikilemlerle çatışma ve yansıma) desteneklerek sahnenin içindeki ve dışındaki deneyimlerin (nefret, ÅŸiddet ve suçlar deÄŸil aynı zamanda yoldaÅŸlık ve takdir) yansıtılması; “tetik mekanizmalarının” (kelimeler, durumlar, müzik vb.) tanımlanması ve ele alınması; saÄŸ kanat uçlarına özgü kümeler ve eylemlerin tekrar bireylerin kafasına girmesini engellemek için sürdürülebilir eylem yolları geliÅŸtirmek. Her iki bölüm de birbiriyle güçlü bir ÅŸekilde baÄŸlantılıdır; radikalleÅŸmeye (fiziksel ve zihinsel) karşı gelmeyi ve uzun vadede önleyici etkilerin açığa çıkarılarak profesyonel bir yerel çevrenin ÅŸekillendirilmesini amaçlamaktadır.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

Jump

CJD Nord

Siegfried-Marcus-Straße 45

17192 Waren (Müritz)

Almanya

Samuel von Frommannshausen

E-posta: vonfrommannshausen@jump-mv.de

Tel: (+49) 3991 63291951

Ä°nternet sitesi: http://www.jump-mv.de (Yalnızca Almanca dilinde)