Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

EXIT S.C.S. onlus (Exit, cooperative social enterprise onlus) - Northern Italy

Ä°yi Uygulamalar Çıkış Stratejileri

EXIT S.C.S. Onlus (Exit, kar amacı gütmeyen, kooperatif sosyal kuruluÅŸ) – Kuzey Ä°talya
EXIT S.C.S. Onlus; özellikle dini tarikatlarda, manipülatif gruplarda, Kuzey Ä°talya’daki ailelerde ve klanlarda karşılaşılan; iÅŸyerinde ve okulda taciz, zorbalık, hane içi istismar, kötü muamele gibi toplumun farklı kesimlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetin ve psikolojik istismarın önlenmesi ve müdahale edilmesi konusunda uzmanlaÅŸmış sosyal hizmetler saÄŸlayan, iÅŸbirliÄŸine dayalı bir sivil toplum örgütüdür.

EXIT; danışma, eÄŸitim, hukuk, arabuluculuk ve psikoterapiden faydalanır. Dini ve psikolojik tarikatlar aracılığıyla yapılan istismarın genellikle yabancı düÅŸmanlığı, grup odaklı nefret, ırkçılık, aşırıcılık ve nefret suçlarıyla çakıştığı gözlemlenmiÅŸtir.

UzaklaÅŸtırma ve ayrılma süreçlerini kolaylaÅŸtırmada, EXIT uygulayıcıları; güçlendirme, baÅŸa çıkma, esneklik, yansıtma, biyografi çalışması, aile danışmanlığı, çatışma dönüÅŸümü ve arabuluculuk stratejilerini birebir kullanmaktadırlar. Ä°kinci aÅŸamada, diÄŸer ülkelerdeki sivil eÄŸitim stratejilerine benzer eleÅŸtirel düÅŸünmeyi ve seçme sorumluluÄŸunu arttırma stratejileri uygulanmaktadır. EXIT yöntemi; empati, güven ve iÅŸ iliÅŸkisi, gizlilik, açık sözleÅŸme, manipülatif olmayan prosedürlere baÄŸlılığın ve kalite yönetiminin bir araya getirilmesi gibi toplumsal ve psikoterapik etkileÅŸimin ilkelerini izlemektedir.

EXIT yaklaşımının umut verici yönü; iÅŸ yerinde tacizin, hane içi ÅŸiddetin, tarikat boyunduruÄŸunun ve ÅŸiddetin uygulama alanlarını siyaseti, dini veya nefreti temel almış baÄŸlamlar yoluyla etkin bir ÅŸekilde sentezlemesi olabilir.

Gelecekte EXIT, nefret suçunun ve aşırılık sorunlarının Kuzey Ä°talya genelinde farkındalığını desteklemek, belirli kritik bölgeleri tespit etmek ve halihazırda bu konularla karşı karşıya olan tecrübeli yerel meslektaÅŸlarıyla birlikte çalışmak istemektedir.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

Cristina Caparesi

E-posta: exitonlus@gmail.com

Ä°nternet sitesi: http://www.exitonlus.it/?lang=en