Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Hukuki Kaynaklar

Avrupa Konseyi, Avrupa’da insan haklarını korumak, demokrasiyi güçlendirmek ve hukuk normları çerçevesinde hukukun üstünlüğünü sağlamak için çalışır.

Konsey son yirmi yılda özgürlüklere ve temel haklara yönelik saldırı risklerini ve çatışmaları önlemek amacıyla radikalleşmeyle mücadele, kültürler arası ve dinler arası diyaloğun teşviki, demokratik vatandaşlık ve kapsayıcı toplumlar kurma konularında çok sayıda tavsiye kararı almış ve referans belgesi hazırlamıştır.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bu temalara, yıllık genel kurul toplantıları sırasında birçok metni kabul etmek suretiyle katkıda bulunmuş, bu kaynakların tamamı internete yüklenerek online erişilebilir hale gelmiş ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulmuştur.

Hukuki Kaynaklar