Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Amadora okulunda Asılsız Söylentiyle Mücadele için eÄŸitilmiÅŸ temsilciler – Amadora, Portekiz

Ä°yi Uygulamalar Ä°letiÅŸim ve "Söylenti Karşıtı" Kampanyalar

Entegrasyon için Ä°letiÅŸim (C4i) projesi kapsamında, Amadora ÅŸehri eÄŸitime ve okullara odaklanan bir iletiÅŸim kampanyası yürütmektedir. Kampanya ÅŸehir düzeyinde yapılan araÅŸtırmayla tespit edilmiÅŸ göçmen geçmiÅŸi olan öÄŸrencilerin eÄŸitim düzeyini düÅŸürdüÄŸüne dair dedikoduyu hedef almaktadır. 2011 yılında ÅŸehir nüfusunun yüzde 10’unu oluÅŸturan yabancı ÅŸehir sakinlerinin yüzde 60’ını Portekizce konuÅŸulan Afrika ülkeleri kökenliler oluÅŸturmaktadır.

Proje kapsamında, Seomara da Costa Primo ortaokulunun 60 öÄŸrencisi söylenti karşıtı temsilciler olarak eÄŸitilmiÅŸlerdir. Bu öÄŸrenciler sınıf içerisinde ÅŸu ÅŸekilde söylentilerle karşılaÅŸmışlardır: yeni öÄŸrenciler hoÅŸ karşılanmamaktadır, Ä°spanyollar ve Portekizliler birbirlerinden hoÅŸlanmamaktadırlar, beyazların Cape Verde’de bebekleri çaldıklarına inanılmaktadır, matematik öÄŸretmenleri ve Portekizli öÄŸretmenleri diÄŸer öÄŸretmenlerden daha çok kazanmaktadır, vb.

ÖÄŸrenciler ayrıca “BaÅŸkalarını nasıl görüyorum” baÅŸlıklı okuldan arkadaÅŸlarını yiyeceklerle mozaikleÅŸtirdikleri bir görüÅŸmeye katılmışlardır. Bu öÄŸrenciler sürecin sonunda 12 Aralık 2014’de gerçekleÅŸen C4i 3. Koordinasyon toplantısında söylenti karşıtı bir ÅŸarkı sunmuÅŸlar ve daha fazla söylenti karşıtı etkinliÄŸe katılma isteklerini belirtmiÅŸlerdir.

Amadora’da C4i kapsamında yürütülen bilimsel araÅŸtırmaya göre çoÄŸunluÄŸu farklı uluslardan öÄŸrencilerden oluÅŸan bir ortaokul 2013’te ÅŸehir içindeki en iyi sekiz okul arasına girmiÅŸtir. Benzer ÅŸekilde, erdem ve üstün baÅŸarıyla ödüllendirilen öÄŸrencilerin dörtte biri göçmenlerdir. Amadora eÄŸitimde baÅŸarının eÄŸitim sisteminde bütünleÅŸmiÅŸ ve kapsayıcı bir eÄŸitim sistemiyle mümkün olacağına inanmaktadır.