Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Asılsız Söylenti karşıtı modüller eÄŸitim müfredatına dahil edildi - Limerick, Ä°rlanda

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Söylentilere karşı daha sürdürülebilir bir mücadele metodu geliÅŸtirmek için, Limerick’teki C4i takımı, Söyleniye Karşı Aktivistleri ve yerel aÄŸların da katılımıyla Söylentiye Karşı modüllerin lise eÄŸitimi sonrasına iliÅŸtirilebileceÄŸi fikrini ortaya attı. Her bir üçüncü sınıf kuruluÅŸ kendi dersleri açısından Söylentiye Karşı projesine iliÅŸtirildi ve bu proje onların derslerinin bir parçası olarak kullanıldı:

• Limerick Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık 100 öÄŸrenci, Söylentiye Karşı aktivistleri tarafından verilen Siyasal Psikoloji dersine katıldı.

• Söylentiye Karşı yaklaşımı Mary Immaculate Koleji tarafından yönetilen GeliÅŸme EÄŸitimi modülünün eÄŸiticinin eÄŸitimi programına dahile edildi. Bu modül katılımcıları dışarıdaki bir etkinliÄŸe ve Söylentiye Karşı çalışma gruplarına katılmaya teÅŸvik etti.

• Limerick Teknoloji Enstitüsü’ndeki (LIT) Sosyal Bakım dersindeki MA Söylentiye Karşı yöntemlerini çeÅŸitlilik modülünün bir parçası olarak kabul etti. Ek olarak, ÅŸu an dersin yöneticisi tarafından koordine edilen bir Söylentiye Karşı’nın da bir parçası olduÄŸu projeler üzerinde çalışıyorlar. 26 Nisan 2015’te öÄŸrenciler, üç üniversitenin personeli için düzenlenen EÄŸitim ve ÖÄŸrenim seminerleri kapsamında Söylentiye Karşı yöntemi konusunda eÄŸitim alacaklar.

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumour-modules-incorporated-into-education-curriculum