Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Kongre Tavsiyeleri ve Kararları

Hukuki Kaynaklar

Kültürlerarası Eğitim ve İletişim Stratejileriyle Farklılıkları Geliştirmek – Karar 375 (2014)

Rapor öncelikle, eğitim kurumları, medya, sivil toplum, özel sektör gibi farklı paydaşları bir araya getiren, “farklılıklar için yerel... []

Radikalleşmenin ve Nefret Söyleminden Kaynaklanan Eylemlerin Yerel Düzeyde Önlenmesi İçin Yerel ve Bölgesel Yöneticilere Kılavuz İlkeler – Karar 384 (2015)

Rapor Radikalleşme Kavramını ele alırken radikalleşmeye karşı baskıcı ve engelleyici önlemler ve radikalleşmiş bireylerin toplumla... []

Yerel Düzeyde Radikalleşmeyle Mücadele: Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü – Karar 381 (2015)

Kongre,  terörizme yol açabilecek olan radikalleşmenin önlenmesi konusunda her yönetim düzeyinde, uyumlu adımların atılmasının... []

Kongrenin Yerel Düzeyde Radikalleşmeyle Mücadele Stratejisi

Avrupa Konseyi’nin farklı organ ve birimlerinin oluşturduğu kısa, orta ve uzun vadeli somut önerilerden oluşan eylem planları, Avrupa... []

Eğitim ve Demokratik Vatandaşlık : Şehirler için Yöntemler – Karar 332 (2011)

Yerel Yönetimlerin Demokratik Vatandaşlık için aktif eğitimi teşvik etmek ve kolaylaştırmak görevi vardır. İyi yerel demokrasi, etkili... []

İnançlararası ve Kültürlerarası Gerginliklerle Yerel Düzeyde Mücadele – Karar 323 (2011)

Avrupa şehirlerinin bugünlerde karşılaştıkları barınma ve işsizlik gibi sosyo-ekonomik zorluklardan öte bu rapor, yerel yönetimlerin... []

Avrupa Şehirlerinde Müslüman Kadınların Kültürel Entegrasyonu – Karar 318 (2010)

Avrupa şehirlerindeki Müslüman kadınlar, dil problemleri, kültürel farklılıkları ve medya klişeleri gibi bir çok faktörün... []

Kültürlerarası Şehirler – Karar 280 (2009)

Bu proje, farklı kültürel grupların şehirlerin sosyal uyumuna katkılarını destekler ve tanır. Proje ayrıca,  profesyonel anlamda... []

Bölgesel Kültürel Kimlik İhtiyacı – Karar 268 (2008)

Bu rapor, güçlü bölgesel kimliklerin, insanların modern hayatta karşılaştıkları bazı problemlere nasıl cevap olabileceğini... []

Yerel ve Bölgesel Düzeyde Irkçılıkla Mücadeleye Sosyal Yaklaşım – Karar 264 (2008)

Irkçılıkla mücadele Devletlerin, Ulusal, Uluslararası ve Hükümetler arası Örgütlerin yasal ve siyasi yükümlülükleri olsa da,... []

Avrupa Kentsel Şartı I ve II Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto (1992, 2008)

Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi’nin kent politikaları çalışmaları üzerine kurulmuştur. Çalışma, 1980-1982 yılları arasında... []

Kültürlerarası ve Dinlerarası Diyalog: Yerel Demokrasi için bir fırsat – Tavsiye Kararı 245 (2008)

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, yapılandırılmış diyalog için koşullar yaratmak istemektedirler. Bu çerçevede Yerel Yönetimler, yereldeki... []

Avrupa’da Kent Güvenliği – Tavsiye Kararı 197 (2006)

Suç trendlerini ve Avrupa’nın suçları kontrol altına alma stratejilerini daha iyi görmek ve suçlar hakkında nitel ve nicel veriler... []

Çevresel kentsel alanlarda kültürel kimlik – Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü - Karar 205 (2005)

Kompozit, marjinalleştirilmiş kimliklerin ve bileşimlerin beşiği olan şehirlerin çevresel alanları şiddet biçiminde patlayabilecek... []

Göçmen Kökenli İnsanların Avrupa’nın Şehir Bölgelerine Entegrasyonu ve Katılımına İlişkin Anlaşma – Karar 181 (2004)

Bu rapor, Avrupa Konseyi’nin Yabancıların Kamusal Hayata Yerel Düzeyde Katılımlarına İlişkin Sözleşmesinin geliştirilmesine ilişkin... []

Terörizmle Mücadele- Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumlukları – Karar 159 (2003)

Bu rapor 20-21 Eylül 2002’de Terörizmle Mücadele konulu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin gerçekleştirdiği Konferansın hedef... []

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılması – Danışma Organları – Karar 116 (2001)

Rapor,  5 Kasım 1992’de geliştirilen, dokuz üye ülke tarafında imzalanan ve bunların altısı tarafından yürürlüğe konan... []