Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

İyi Uygulamalar

Yerel yönetimler, radikal ve köktendinci söylemler karşısında, şiddetin reddini vurgulayan bir karşı söylemin üretimine katkıda bulunmak suretiyle, farklılıklarımıza saygı göstererek birlikte yaşama amacına hizmette önemli bir rol oynayabilirler.

Yerel yönetimlerin elinde uygulayabilecekleri geniş bir eylem yelpazesi bulunmaktadır: Yerel grupların bir araya gelebileceği mekanları kullanıma sunmak, kendi personelleri için eğitim çalışmaları yapmak, eğitim ve gelişim programı sunan kurumlara destek sağlamak, “söylenti karşıtı” kampanyalar başlatmak ya da kültürler arası ve dinler arası diyalog meselelerini ele alan tartışmalar ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Çok sayıda Avrupa şehrinde halen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin bütün yerel yönetimlerce uygulanması için çalışacağı iyi uygulama örnekleri bulunmaktadır.

İyi Uygulamalar