Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

İnançlararası ve Kültürlerarası Diyaloğa Giriş

Bibliyografya Kaynakları

Oxford Dinsel Farklılıklar El Kitabı – Chad Meister (2011)

Kitap Dinsel Farklılıklar üzerine bir çok konuda toplam 33 makale içeriyor. Bir çok dinin yan yana yaşamaya başladığı günümüzde,... []

Dinlerarası Diyalog Mümkün mü? – Catherine Cornille (2008)

Dini taleplerin birbiriyle rekabet eder hale geldiği bugünün dünyasında diyalog, şiddetin önüne geçmek ve karşılıklı anlayışı... []

Understanding interreligious relations - D. Cheetham, D. Pratt and D. Thomas (2013)

(Dinler arası İlişkileri Anlama) Dini toplulukların birbirleriyle etkileşim kurma biçimleri akademik araştırma ve öğretimin giderek... []

Pathways for interreligious dialogue in the twenty-first century - V. Latinovic, G. Mannion and P. Phan (2016)

(Yirmibirinci Yüzyılda Dinler arası Diyalog Yolları) Günümüz çağında dinler arası ilişkiler şüphesiz ki çok önemli. Bu kitap... []

Intercultural dialogue: challenges to theory, practice and research - P. Holmes (2014)

(Kültürlerarası Diyalog: Teori, Uygulama ve Araştırmalara Yönelik Zorluklar)  Bu özel sayı Aralık 2012'de Durham'da... []

'They are bombing now’: ‘Intercultural Dialogue’ in times of conflict - A. Phipps (2014)

(“Şu an bombalıyorlar”: Çatışma Zamanlarında Kültürlerarası Diyalog)  Makale, “Kültürlerarası Diyalog” kavramının... []

Struggling over the mode of incorporation: Backlash against multiculturalism in Europe - J.C. Alexander (2013)

(Oluşum Şekli Üzerine Mücadele: Avrupa’daki çok kültürlülüğe karşı ters tepki) Çokkültürlülüğe karşı Avrupa’daki ters... []

The crises of multiculturalism: racism in a neoliberal age - Titley (2011)

(Çokkültürlülük Krizleri : Neoliberal Bir Çağda Irkçılık) Avrupa’da çokkültürlülük adı verilen şey krizdedir. Liberal... []

“Towards Post-Multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity - Vertovec (2010)

(“Post-Çokkültürlülüğe Doğru? Toplulukları, koşulları ve çeşitlilik bağlamlarını değiştirme) Milenyumdan beri,... []

Interculturalism in Cities: Concept, Policy and Implementation

(Şehirlerdeki Kültürlerarasılık: Kavram, Politika ve Uygulama) Kentler, çeşitlilik araştırmalarında yeni oyuncular olarak giderek... []