Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Hukuki Kaynaklar

Din Özgürlüğü Ve Demokratik Toplumda Birlikte Yaşama – Tavsiye Kararı 2080 (2015)

Parlamenterler Meclisi, “Din Özgürlüğü ve Demokratik Toplumda Birlikte Yaşama”  hakkındaki  2076 (2015) Tavsiye kararına... []

Din Özgürlüğü ve Demokratik Toplumda Birlikte Yaşama – Karar 2076 (2015)

Parlamenterler Meclisi, Avrupa toplumlarında din konusunun yeniden önem kazandığını belirtmektedir. Avrupa’da  dinlerin... []

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap « Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir arada Yaşamak » (2008)

Beyaz Kitap, kültürlerarası  diyalog olgusunun, bir yandan sosyal uyumu muhafaza ederken, diğer taraftan farklılıkların takdir... []

Dine Küfretme, Dini Hakaretler Ve Dinlerine Dayalı Olarak Şahıslara Karşı Nefret Söylemi Hakkındaki 1805(2007) sayılı Tavsiye Kararı

Parlamenterler Meclisi, İfade Özgürlüğü ve Dini İnançlara Saygı hakkındaki 1510 (2006) Kararını hatırlatır ve... []

Din ve Demokrasi – Tavsiye Kararı 1396 (1999)

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Din ve Demokrasi” hakkındaki  1396 (1999) Tavsiye Kararı, üye ülkeleri, dinler arasındaki ve... []

Eğitim ve Din – Tavsiye Kararı 1720 (2005)

Tavsiye Kararı,  eğitimin cehalet, klişe ve dinlerin yanlış anlaşılmasına karşı mücadelede temel olduğunu belirtir. Parlamenterler... []

Avrupa İş birliği 50.yılı için Wroclaw Deklarasyonu (2004)

Bildiri, ortak değerlerin önceliğine dayanan kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu sistematik olarak teşvik etmenin, birbirlerinin... []