Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

İletişim ve "Söylenti Karşıtı" Kampanyalar

İyi Uygulamalar

Amadora okulunda Asılsız Söylentiyle Mücadele için eğitilmiş temsilciler – Amadora, Portekiz

Entegrasyon için İletişim (C4i) projesi kapsamında, Amadora şehri eğitime ve okullara odaklanan bir iletişim kampanyası yürütmektedir.... []

“Sanat ile anlatım” ve “Pozitif diyalog” Konularının Desteklenmesi - Amadora, Portekiz

Amadora Şehir Konseyi tarafından 2014 yılı Eylül ayında başlatılan “Söylentiyi Besleme!” isimli kampanya çerçevesinde, şehir tüm... []

Asılsız Söylentilerle Mücadele Kampanyası: Göçmenlerle ilgili mitleri dağıtma – Barcelona, İspanya

Kampanyanın amaçları şunlardır:  Hem şehirde var olan hem de şehre yeni gelmiş nüfus içerisindeki kültürel çeşitlilikle... []

Göçmenlerin ve azınlıkların medyadaki pozitif görüntüsünü desteklemek – Bergen, Norveç

Bergen’deki lokal medyada azınlıkların resmediliş şekilleri izlenmektedir. Belediye ara sıra göçmenlerin ve azınlıkların medyadaki... []

Utekontaketen and Samarbeidsråd for tros- golivssynssamfunn - Bergen, Norveç

Bergen şehri, aracılık ve uyuşmazlığın çözümlenmesi politikaları çerçevesinde pek çok girişimi uygulamaya koymuştur. Şehir... []

“Good Daughters – good Sons”: Gençlerin anlaşmazlıkları anlamalarını sağlamak - Berlin-Neukölln, Almanya

Neukölln’ün etnik temelli tansiyonun doğrudan yüksek olduğu bir yer olduğuna dair yeterli dayanağımız yoktur. Fakat, gençler arasında... []

Asılsız Söylenti Karşıtı Web Uygulaması- Bilbao, İspanya

Bilbao’daki iletişim kampanyasında kullanılan ana metafor gökten düşen şemsiyenin bir koruma olmasıydı. İletişim kampanyası... []

Botkyrka’daki Söylentiler - Kültürlerarası Botkyrka’ya zarar veren yaygın söylentilerle ilgili çalışma - Botkyrka, İsveç

Toplumlardaki marjinalleştirilmiş grupları dışlayan ve yaftalayan mekanizmaların ana özelliği söylentilerin yayılmasıdır. Botkyrka... []

Söylenti Karşıtı Kafeler - Botkyrka, İsveç

Botkyrka İsveç’te söylentileri ve önyargıları tartışmak ve keşfetmek için söylenti karşıtı kafeler kütüphanelerde kamusal... []

Erlangen, Almanya – Söylenti Karşıtı Piknik Ziyafeti - Erlangen, Almanya

Erlangen şehri, C4i Communication für Vielfalt (Çeşitlilik için İletişim) kampanyasını başlatmak için 180 metre uzunluğunda bir... []

Lewisham’de İnancı Olmak, Londra Lewisham – UK

Geleneksel olarak direkt servis (bina kullanımı ya da kötüye kullanımı) üzerine bir etkisi olacaksa konsey böyle bir şeye ihtiyaç... []

Oslo’da Medya: Sorumlu ve Kültürlerarası – Oslo, Norveç

Şehir ”Medyada kültürel çeşitlilik” isimli göçmen geçmişine sahip artistlerin organize ettiği konserler, sergiler ve festivallerle... []

OXLO İş Antlaşması – Oslo, Norveç

OXLO İş Antlaşması, OXLO Belediye Başkanı tarafından 2014 Oslo Global Hareketlilik Forumu’nda Kültürel İlişkiler ve İş Gelişimi... []

SONETOR Semineri - Kültürlerarası aracıların göçmenlerin sosyal içerimlerine katkısı - Patras, Yunanistan

Kültürlerarası aracıların profesyonel ihtiyaçlarına karşılık vermesi anlamında SONETOR, Avrupa Projesi ilk uluslararası sistematik... []

Centro per la Mediazioni dei Conflitti - Reggio Emilia, Italy

His şüphesiz bu örnek Reggio Emilia’nın en çnemli güçlü yönlerinden biridir ve diğer IC ağındaki şehirlere de örnek teşkil... []

“Fraile for All” Projesi - Tenerife, İspanya (El Fraile Mahallesi)

7000’in üzerinde yaşayanıyla El Fraile, Güney Tenerife’de Arona’ya bağlı küçük bir kasabadır. Şehir yıllar boyunca farklı... []

Diyalog ve kişisel değişimle kamusal alan inşaası - Barcelona, İspanya

Sosyal alanda Katalan kullanımının tecrübeler ve kişisel değişimlerle beslendiği ortak etkileşim alanlarına değer vermek: Tom şehir... []

Barcelona - Kültürler arası şehir - Barcelona, İspanya

Şehir parlamentosu tarafından kültürlerarası plan oluşturulmuştur. Kültürlerarası diyalog için bir politika sorumlusu vardır. Belediye... []

Kültürlerarası karışımı kamusal kütüphanelerde, müzelerde ve sanat girişimlerinde desteklemek - Bergen, Norveç

Bergen pek çok kamusal alan politika enstrümanı uygulamıştır.  Yerel devlet kültürlerarası karışımı kamusal kütüphanelerde,... []

Çeşitlilikten faydalanılacak kamu politikalarının uygulanması – Bergen, Norveç

Bergen’in yerel yönetimi pek çok iyi yönetim politikaları uygulamaya koymuştur. Şehir ilk kapsamlı aksiyon planı olan “Çeşitlilik... []

Karl-Marx Strasse – “Genç, Renkli, Başarılı” – Berlin – Neükölln, Almanya

Aksiyon! Karl Marx- Straße - “Genç, Renkli, Başarılı” şehirdeki ana sokak için €10 milyonluk hırslı bir şehir yenileme... []

Have a Say in Neukölln! - Nachbarschaftsheim Neukölln

Neukölln Berlin’in güneydoğusunda bulunan bir bölgedir, bölge Berlin içerisindeki en yüksek göçmen yüzdesine sahiptir. Bölgedeki... []

Çeşitlilik avantajını öne sürmek – Kopenhag, Danimarka

Kopenhag şehri çeşitlilik avantajı bilinirliğini farklı seviyelerde arttırmaktadır:  Çeşitlilik konusuyla ilgilenen ve bu konuyla... []

Dublin Toplu Taşımada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele

İrlanda’nın Göçmenlik Konseyi ile ortak olarak Dublin Belediye Meclisi, İrlanda’nın Eşitlik Kurumu ve toplu taşıma araçları... []

Göçmen Entegrasyonu için Yerel Plan - Lisbon, Portekiz

Yerel halka olan bağlılığını ifade etmek için ve kamu görevlilerinde aciliyet duygusu uyandırmak için, Lizbon Belediye Başkanı ofisini... []

Lewisham “Genç Belediye Başkanı” projesi- Londra Lewisham, İngiltere

Genç insanlar, başkaları ile röportaj yapmak için bilmedikleri ilçenin farklı bölgelerine götürüldüler, böylelikle rakiplerinin... []

The Big Society: making things happen by encouraging active citizenship (Büyük Toplum: Etkin vatandaşlığı teşvik ederek bir şeyleri gerçekleştirmek) - Londra Lewisham, İngiltere

Koalisyon Hükümeti Büyük Toplum adında İngiltere genelinde yeni bir yönetim anlayışını sunmayı denerken, Lewisham güç ve hizmetlerin... []

NEUCHÀTOI 2013: Kültürel Engelleri Aşmak için Kültürel Etkileşim - Neuchâtel, İsviçre

2006 ve 2009’daki başarılarının ardından, NEUCHÀTOI çoğulcu bir toplumun olumlu imajı ve kamu alanlarındaki çeşitliliği desteklemek... []

Mahalle Paktı: Şehir ve Vatandaşlar için Karşılıklı Yükümlülükler - Reggio Emilia, İtalya

Hem yerli hem de göçmen topluluklar ile ilgili konulara yönelik güçlü bir siyasi irade ve taahhüt vardır. Belediye Başkanı ve Belediye... []

Yerel Düzeyde Bir Ombudsman Kurumu - San Sebastian, İspanya

Şehir, kültürler arası bir strateji ve özel bir bütçe ile hareket planı oluşturmanın yanı sıra kültürlerarası bir şehri olduğu bir... []

Office for Immigrants and Ethnic Minorities (GIME) - Göçmenler ve Etnik Azınlıklar Ofisi (GIME) - Setúbal, Portekiz

Göçmenler ve Etnik Azınlıklar Dairesi (GIME) aracılığı ile, Setubal Belediyesi çeşitlilik ve göçe kapsamlı ve çapraz bir yaklaşım... []

"Aynı Yönde Hep Birlikte" - Tenerife, İspanya

2009’da, kültürlerarası politikalara ilişkin Cabildo’nun taahhüt ve hareketin öncesini ve sonrasını işaret eden Aynı Yönde Hep... []

The House of the World: meeting place for new people and ideas - (Dünya Evi: Yeni insanlar ve fikirler için buluşma yeri) - Tilburg, Hollanda

Kent tarafından sunulan raporda, Hollandalıların genellikle evde, kendi bahçelerinde vakit geçirdiklerini gözlemledik. Göçmen ailelerin... []