Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Gençlerin Eğitilmesi

İyi Uygulamalar

Subotica - Breaking down the sectarian divides in society

Toplumdaki mezhepsel bölünmüşleri yıkmak – Subotica, Sırbistan Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde eğitimi... []

Sınıflarda farklılıklara saygının öğretilmesi – Barselona, İspanya

Bu proje farklılıkların barış içerisinde bir arada yaşaması adına kültürler arası bir yaklaşımın altını çizmektedir. Şöyle... []

Barcelona Centre for Linguistic Normalisation - Barcelona, Spain

Barselona Dilbilimsel Normalleşme Merkezi – Barselona, İspanya Halk Beyannamesi’nin (BURADA ANAYASA KASTEDİLMİŞ SANIRIM) içeriğinin... []

Okullarda ebeveynlerin katılımı ve kültürlerarası projeleri teşvik fonları - Bergen, Norveç

Bergen belediyesi, azınlık okulları ve ebeveynler arasındaki işbirliğini teşvik etmek için fonlar tesis edildiğini açıkladı. Kent... []

Dil eğitimleri – Bergen, Norveç

Şehir zor erişilen grupların resmi dillerinde özel dil eğitimi vermektedir. Ayrıca, göçmen / azınlık dillerin öğretilmesini okullarda... []

Disiplinlerarası seminerler, bilgi ağları ve eğitim kursları - Bergen, Norveç

Ankette verilen cevaplara göre şehir, disiplinler arası seminerler, bilgi ağları ve eğitim kursları aracılığıyla yetkililerin ve... []

EMPO Multicultural Resource Centre - Bergen, Norway

EMPO Çok Kültürlü Uğraş Merkezi - Bergen, Norveç EMPO, empowerment’ın kısaltılmış hali, göçmenleri ve azınlık kökenden olup... []

Berlin-Neukölln'ün Romanları topluma müdahil etme stratejisi: kültürlerarası bir yaklaşım - Berlin, Almanya

Yaklaşık %40’ı göçmenlerden oluşan 300.000 nüfusa sahip Berlin'deki Neukölln ilçesi, genellikle açık bir şekilde farklı... []

Neukölln, başarısız bir okulunu mükemmel bir eğitim merkezine dönüştürüyor - Berlin-Neukölln, Almanya

Rütli Okulu, 2006 yılında ulusal basında öğrencilerin öğretmenlerini ve okul personelini tehdit ettiği ve onlara saldırdığı,... []

Stadtteilmütter (Disctrict Mothers) İnisiyatifi – Berlin-Neukölln, Almanya

Göçmenlere eğitim ve sağlık bilgileri vermek için ev ziyaretçileri kampanyası. Stadtteilmütter (bölge anneleri) eğitim ve sağlık... []

‘Whole family’ (Bütün aile) Yaklaşımı – Cenevre, İsviçre

Kent okul binalarından sorumlu iken, eğitim politikası ve müfredat konuları kanton sorumluluğundadır. Okullaşma, uyumlu bir şehir... []

Asılsız Söylenti karşıtı modüller eğitim müfredatına dahil edildi - Limerick, İrlanda

Söylentilere karşı daha sürdürülebilir bir mücadele metodu geliştirmek için, Limerick’teki C4i takımı, Söyleniye Karşı Aktivistleri... []

The "Fabuleuses traversées" of the final year pupils at Jean Giono primary school - Lyon, France

Jean Gino İlkokulundaki son sınıf öğrencilerinin “muhteşem geçişi” – Lyon, Fransa Jean Giono ilkokulundaki son sınıf... []

Kültürlerarası Melitopol: Kültürel empati ölçümü - Melitopol, Ukrayna

Kültürel yetkinlikler üzerine sosyolojik bir çalışma olan Melitopol, 225 yıldan uzun süredir etnik-dini ve ulusal azınlıkların birlikte... []

Kültürler arası eğitim için işe yarar bir yaklaşım: Noisy-le-Sec, Seine Saint-Denis, Fransa’daki Théodore Monod meslek okulu örneği - Noisy-le-Sec, Seine Saint-Denis, Fransa

Paris'in kuzeydoğu kesiminde (Seine Saint-Denis) bulunan Noisy-le-Sec'in Théodore Monod meslek okulu, 850 öğrencisi arasında... []

Gamlebeyn Skole: kültür ve sanatta çeşitlilik - Oslo, Norveç

Normalde anaokullarının karakteristik özelliği müthiş bir etnik çeşitliliğe evsahibi yapıyor olmasıdır. Ancak, ilk ve ortaokulların... []

"Çabalarımızı Güçlendirmek": göçmenlere dil teşviki stratejisi - Oslo, Norveç

Dil eğitimi programlarına herhangi bir zamanda 5 000 yetişkin kaydolmaktadır. Şehir, mültecilere ve ailedeki yetişkinlere Norveç... []

Kültürlerarası birlikte yaşama / orta okullara entegrasyon için eğitim projesi - Parla, İspanya

Bu proje, Uluslararası İşbirliği ve Kültürlerarası Departman tarafından yürütülmekte olup 10 ortaöğretim okulunda (8 kamu ve 2 özel)... []

Parla'nın İspanyolca Dili Ağı - Parla, İspanya

Uluslararası İşbirliği ve Kültürlerarası Departman, altı yerel derneğin yabancılar için ücretsiz İspanyolca dersleri vermek üzere... []

Üniversitelerle işbirliği anlaşmaları – Parla, İspanya

Üniversitelerle işbirliği anlaşmaları – Parla, İspanya Belediye bazı üniversitelerle işbirliği yapmaya başladı ve 4 işbirliği... []

Birlikte Yaşam için Genç Girişimciler Ağı – Parla, İspanya

Bu aktivite, birlikte yaşama adına “Tarih ve Hikayeler Salonu”nun oluşturulması ve geliştirilmesi adına Parla’daki liselerden genç... []

İşbirlikçi öğrenme yoluyla Öğretmenlerin Kültürlerarası Yeterliliklerinin Geliştirilmesi: C4I metodolojisi kullanılarak bir işe dayalı araştırma müdahalesi - Patras, Yunanistan

Avrupa’nın hızla gelişen sosyal, kültürel ve dilsel çeşitliliği her yerde öğretmenlerin/bilgi işçilerinin rolünü artırmıştır.... []

Learn Arabic! - Reggio Emilia, Italya

Arapça öğren! - Reggio Emilia, İtalya 2011 yılında Kültürlerarası merkez Mondoinsieme, ilk kez Arapça konuşmayan insanlar için bir... []

SAFE: School Approaches for Family Empowerment - Reggio Emilia, Italy

SAFE: Ailelerin Güçlendirilmesi için Okulların Yaklaşımları - Reggio Emilia, İtalya Kültürlerarası Merket Mondinsieme’nin... []

Johannes Öğrenme Merkezi - Stavanger, Norveç

Johannes Öğrenme Merkezi, şehrin dil yeterliliğini geliştirme konusunda ana araçtır. Eskiden çalışanların tümü Norveçliler olmasına... []

Toplumdaki mezhepsel bölünmüşleri yıkmak – Subotica, Sırbistan

Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde eğitimi görüyor. Çocukların üç ayrı tekdilli okul sistemine dahil edilmek... []

Resmi Dil Okulu ve La Laguna Üniversitesi - Tenerife, İspanya

Tenerife'nin dil politikası başarı oranı (% 60), yüzde 47’lik kent örneğinden ve İspanyol ortalaması (% 43)’dan yüksektir.... []

Tenerife Göç Gözlemevi (OBITen) - İspanya, Tenerife

OBITen, Tenerife'deki Cabildo ve La Laguna Üniversitesi'nin 2001'de Tenerife adasındaki göç hareketlerinin bilimsel... []

Rainbow school in Tilburg: "colorful and excellent” - Tilburg, Hollanda

Tilburg'daki Gökkuşağı Okulu: "renkli ve mükemmel" - Tilburg, Hollanda Uzman ziyaretinin raporunda, Hollanda eğitim sisteminin... []

Before and Timely Education - Tilburg, Hollanda

Önce ve Zamanında Eğitim - Tilburg, Hollanda VVE ('önce ve zamanında eğitim') projelerinde, özellikle dil becerileri... []

QUIMS programme: Quality In Multicultural Schools - Zürich, İsviçre

QUIMS programı: Çok Kültürlü Okullarda Kalite - Zürih, İsviçre Öğrencilerinin yüzde 40’ından fazlasının anadilinin... []

C4C, Counter-Narration for Counter-terrorism - Torino, İtalya

C4C, Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım – Torino, İtalya “Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım - C4C" projesinin temel... []

Ufuq.de – Jugendkultur, Religion und politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft (“ufuq.de – Youth culture, religion and civic

("ufuq.de - Göç toplumlarında gençlik kültürü, din ve sivil eğitim") - Almanya Ufuq öncelikli olarak Müslüman ve / veya göçmen... []

West London Initiative - (Batı Londra İnisiyatifi) - Batı Londra, Birleşik Krallık

Batı Londra İnisiyatifi (WLI), radikal ideolaglar tarafından pompalanan aşırıcı inançlara kapılma riski altında bulunan yerel gençlerle... []

VAJA e.V. - Association to promote acceptance-based youth work, Almanya

Şartsız onaylanan gençlik çalışmalarını artırma derneği, VAJA e.V VAJA e.V. 90’larda Bremen’de şartsız onaylanan gençlik... []

Sankofa - 7E Youth Academy Information

Sankofa - 7E Gençlik Akademisi Bilgilendirme - Birleşik Krallık 7E Gençlik Akademisi en alt seviyede, hükümet daireleri tarafından... []

Race on the Agenda (ROTA) - Londra, Birleşik Krallık

Rota bir sosyal eylem organizasyonudur ve 1976 Irk İlişkileri Kanunu ve altında yatan ilkelerin Londra ve ötesindeki kamu yetkilileri... []

SIPI: Foundation for Intercultural Participation and Education; Amsterdam, Hollanda

SIPI: Kültürlerarası Katılım ve Eğitim Kurumu: Amsterdam’daki SIPI, 2005 yılında göçmen kadınların kurduğu küçük, kar amacı... []

Straathoekwerk (Street Corner Work) in Zaanstad - Hollanda

Zaansstad’daki Straathoekwerk (SWZ) 1980’lerde soyal hizmet çalışanlarından oluşan ufak, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak... []

"Libera": Mafyalara karşı Dernekler, İsimler ve Numaralar - İtalya

Libera (LI) birinci sınıf mafya çözme hizmeti, insan hakları / sosyal beceriler eğitimi veren ve önlem çalışmaları yapan kar amacı... []

Fryshuset, Passus - Stockholm, İsveç

“Soğuk Dükkan” anlamına gelen Fryshuset İsveç’de 1984 yılında kuruldu. Önceleri Fryshuset Stockholm’daki YMCA tarafından... []

Gangway e. V., Berlin’deki sosyal sokak hizmeti - Berlin, Almanya

Gangway - Berlin Sosyal Sokak Hizmeti (GW) Berlin’de risk altındaki mahallelerde masa başına bağlı kalmadan sokak çalışmaları yapan kar... []

Glencree Centre for Peace and Reconciliation (Glencree) - İrlanda

Glencree Barış ve Uzlaştırma Merkezi (Glencree) Glencree Barış ve Uzlaştırma Merkezi (Glencree), mezhepçi bir dünya görüşü,... []

Memoria futura / Future Memory - Torino, İtalya

AIVITER eğitim sisteminin şiddet yanlısı aşırıcılığına dair farkındalığı artırabilmesi ve gençlerin daha faal birer vatandaş... []

BOUNCE Resilience Tools - Leuven, Belçika

BOUNCE Dayanıklılık Araçları - Leuven, Belçika BOUNCE gençler ve sosyal çevreleri için farkındalık artırıcı araçlar ve üç tane... []

Getting on Together - Birleşik Krallık

Biraraya Gelmek (GOT)  aşırıcılık savaşan ve birliktelik aşılayan birbirine bağlı dört programdan... []

The Map of Terror (Terör Haritası) - İspanya

Terör Haritası, çevrim içi iletişimin imkanlarını metinler, videolar, resimler ve kocaman bir veri tabanı ile bir nutuk oluşturmanın... []

Expedition Friend & Foe - Hollanda

FRIEND&FOE’nun amacı (genç) insanlara, öğrencilere ve öğretmenlere kişisel hayatlarında ve sosyal yaşamda yapıcı bir tutumla... []

Denkzeit (Time to Think) Training - Almanya

Düşünme Zamanı anlamındaki) Denkzeit Eğitim programları okuldaki (13 ile 25 yaşları arası), hapiste ya da gözaltında olan, şiddet... []

Dijital Okuryazarlık - Birleşik Krallık

Proje, gençlerin internette karşılaştıkları içerikleri sorgulamalarını sağlayacak yeteneklerle donatmak için dizayn edildi. Aynı... []

Identity, Belonging and Extremism - Birleşik Krallık

Kimlik, Ait Olmak ve Aşırıcılık:  “Kimlik, Ait Olmak ve Aşırıcılık” projesi (IBE) yerel okullarda sunulan bir medya... []

Jewish Informal Education - Macaristan

Formalitesiz Yahudi Eğitimi - Macaristan 2002’de kurulan kar gütmeyen Havar Derneği, Macaristan’da çeşitli ve kucaklayıcı bir toplum... []

IC Thinking - Birleşmiş Krallık

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar (Savage, Boyd-MacMillan, Liht) IC müdahaleleri için teori, uygulama ve tahakkuk geliştirdiler.... []

Derad theatre-therapy workshop - Budapest, Macaristan

Megallo Grubu Bağımlılar Derneği’nin deradikalleştirme çalışmasının amacı gençleri şiddet yanlısı aşırıcılıktan korumak ve... []

Intercultural education through the subject “Cultural and Spiritual Heritage of the Region” (CSHR)

“Bölgenin Kültürel ve Ruhsal Mirası” konusuyla kültürlerarası eğitim (CSHR) - Hırvatistan Öğrenci yaşları: 11-15 (5.... []

Never Again (Bir Daha Asla Derneği) – Polonya

Never Again Derneği Polonyalı ve Doğu Avrupalı ırkçılık karşıtı bir kuruluştur. Never Again Derneği’nin misyonu kültürlerarası... []

Democracy Factory/Fortress of Democracy -(Demokrasi Fabrikası/Demokrası Kalesi) – Utrecht, Hollanda

Çocuklar ve gençler için demokratik yurttaşlık üzerine interaktif sergi. Demokrasi Fabrikası, ziyaretçilerin hareketli çevrede uygulamalı... []

THINK! 4 Peace - Cheshire, Birleşik Krallık

Zafiyeti azaltmak ve radikalleşme ile mukavemeti artırmak adına yoğun bir program birkaç ay süresince 12-15 ve 14-19 yaşlarındaki... []

Nasıl yaşamak istiyoruz – Berlin, Almanya

“Nasıl yaşamak istiyoruz? İslam konulu atölyeler, Müslüman karşıtı ırkçılık, İslamcılık ve demokrasi” adlı eğitsel filmlere... []

MAXIME Berlin – Almanya

MAXIME Berlin Kültürlerarası ve Dinlerarası Önleme Projesi’nin amacı (ileride) korunmasız gençlerin parçalanmasını ve... []

"Yeni" ve yerli Kanadalılar arasındaki uçurumu kapatma - Toronto, Kanada

Toronto Bölge Okul Kurulu (TDSB) 550'den fazla okul idare eder. Bu okulların bazılarında "yeni Kanadalılar" oranı yüzde 80 ila 95... []