Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Radikalleşmenin Yerel Düzeyde Önlenmesi için Kılavuz İlkeler

Amicale du conseil de l'europe

Radikalleşmenin önlenmesi ve radikalleşen bireylerin yeniden entegrasyonlarının sağlanması, Kongre tarafından Ekim 2015’te kabul edilen “Radikalleşmenin ve Nefret Söyleminden Kaynaklanan Eylemlerin Yerel düzeyde Önlenmesi Kılavuzu” nda öne sürülen iki yaklaşımdır.

Radikalleşme ve şiddet içeren aşırı eylemlere, baskıyla karşılık vermek tek başına bir çözüm değildir. Bu eğilimlerle mücadele etmek için, önleyici tedbirler almak hayati önem taşımaktadır. Bu da Yerel yönetimlerin faaliyet alanına girmektedir.   

Kılavuz, bir dizi uygulamalı örnekle, Yerel ve Bölgesel Yönetimleri aşağıda sunulanları desteklemeye davet eder:

- Birlik mesajı içeren iyi bir kamuoyu bilgilendirmesi

- Kültürel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterilmesini sağlayarak, ailelerde ve okullarda, bu süreçte rol oynayan aktörlerin eğitilmesi

- Yerel ortakları kapsayan çok paydaşlı stratejilerin belirlenmesi

Kılavuz aynı zamanda, Yerel ve  Bölgesel Yönetimlerin radikalleşmeyi önleme programlarını desteklemesi gerektiğini ve sivil toplumun bu sürece dahil edilmesinin önemini vurgulamaktadır.  

 

Kılavuzu indirmek için; 

ALBANIAN - ARABIC- ARMENIAN - AZERI - BOSNIAN - BULGARIAN - CROATIAN - CZECH - DANISH - DUTCH - ENGLISH - ESTONIAN - FINNISH - FRENCH - GEORGIAN - GERMAN - GREEK - HUNGARIAN - ICELANDICITALIAN - LATVIAN - LITHUANIAN - MACEDONIAN - MALTESEMONTENEGRIN - NORWEGIAN - POLISH - PORTUGUESE - ROMANIAN - RUSSIAN  - SERBIAN - SLOVAK - SLOVENIAN - SPANISH - SWEDISH - TURKISH - UKRAINIAN

 

Your Email *