Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Dine Küfretme, Dini Hakaretler Ve Dinlerine Dayalı Olarak Şahıslara Karşı Nefret Söylemi Hakkındaki 1805(2007) sayılı Tavsiye Kararı

Hukuki Kaynaklar Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Parlamenterler Meclisi, İfade Özgürlüğü ve Dini İnançlara Saygı hakkındaki 1510 (2006) Kararını hatırlatır ve demokrasinin temel köşe taşları olan ifade özgürlüğü, düşünce, inanç ve din özgürlüğü konusundaki kararlılığını yineler. İfade özgürlüğü, yalnızca hoş karşılanmayan ve saldırgan ifadeler için değil; aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10.maddesinin sınırları içinde Devleti veya nüfusun herhangi bir kesimini rahatsız edebilecek ve şok edebilecek söylemler için de uygulanır.  Her demokratik toplum, din ve dini inançlarla ilgili konuların açık bir şekilde tartışılmasına izin vermelidir.