Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap « Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir arada Yaşamak » (2008)

Hukuki Kaynaklar Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Beyaz Kitap, kültürlerarası  diyalog olgusunun, bir yandan sosyal uyumu muhafaza ederken, diğer taraftan farklılıkların takdir edilmesine nasıl yardımcı  olabileceği konusunun açıklığa kavuşturulması  yönünde artan talebe yanıt vermektedir. Beyaz Kitap, politika oluşturanlar ve uygulayıcılar için kavramsal bir çerçeve çizmeyi ve kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, kültürlerarası diyalog kanun ile düzenlenemez. Kültürlerarası diyalog, bu belgede ortaya konan temel ilkelere yürürlük kazandırmak, burada sunulan çeşitli tavsiyeleri esneklikle uygulamak ve toplumun gelecekteki yapısı  hakkında süregelen tartışmaya katkıda bulunmak üzere açık bir davet niteliğini korumalıdır.