Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Din Özgürlüğü ve Demokratik Toplumda Birlikte Yaşama – Karar 2076 (2015)

Hukuki Kaynaklar Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Parlamenterler Meclisi, Avrupa toplumlarında din konusunun yeniden önem kazandığını belirtmektedir. Avrupa’da  dinlerin yanı sıra   birçok  inanç ve kilise oluşmakta ve kıtamızın tarihini etkilemektedir. Parlamenterler Meclisi büyük üzüntü ve endişeyle not eder ki, bu durum zaman zaman tansiyonun yükselmesine, anlayış eksikliğine ve şüpheye yol açabilmekte ve hatta yabancı düşmanı davranışlar, aşırılık, nefret söylemi, en korkunç türden şiddete neden olabilmektedir. Bu kısır döngü kırılmalıdır. Avrupa Konseyi  bunun için, din özgürlüğünün ve demokratik yaşam biçiminin altını çizen bir karar hazırlamıştır.