Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Intercultural education through the subject “Cultural and Spiritual Heritage of the Region” (CSHR)

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

“Bölgenin Kültürel ve Ruhsal Mirası” konusuyla kültürlerarası eğitim (CSHR) - Hırvatistan

Öğrenci yaşları: 11-15 (5. sınıftan 8. sınıfa kadar)

Kullanılan metotlar: atölyeler, projeler, röportajlar, portföy

İçerdiği başlıklar: İnsanlar arası ilişkiler, aktif dinleme, iletişim, gelenek ve görenekler, dini gelenekler, bölgenin tarihi, basmakalıplar, ön yargılar, kültürlerarasılık, kimlik vb.

Ek yıllık başlıklar (okullar için proje kaynakları)

2013/14 Bölgedeki Diller

2014/15 Avrupa’daki Kültürler Arası İlişkilere Katkımız

2015/16 Göçler

Nansen Diyalog Merkezi aynı zamanda her yıl bir tane büyük bir tane de küçük öğrenciler toplantısı düzenlemektedir. Büyüğünde, okullardan bir tanesi CSHR ağından yaklaşık 200 öğrenci ağırlıyor. Sığınma talebinde bulunanların hazırladığı Orta Doğu ve Afrika yemeklerinin yer aldığı yaklaşık 70 kadar öğrencinin katıldığı “Yurdun Tadı” adlı etkinliğin yer aldığı diğer “küçük” toplantı Kasım 2015’de Osijek’de gerçekleşti. Yemek yemenin ve hazırlamanın insanları bir araya getirdiğini bilerek bu etkinliğin amacı göçmenlerin potansiyel tehdit olarak algılanmalarını engellemek ve öğrencilere onlardaki “gerçek insanı” görmelerini sağlamak, göçmenlerin sorunlarını anlamaları ve empati kurmaları sağlamaktı. Sığınma talebinde bulunanlarla konuşarak, göçmen sorununa karşı öğrencilerin radikal düşünceler ve çözümlerden uzaklaşmarına yardımcı olacak bir insancıl bakış açısı kazanmış oldular.

Dalj İlköğretim Okulu (Osnovna skola Dalj) CSHR programının yürütüldüğü 23 okuldan birisi. Okulda Sırp azınlıklar için 1990’lardaki Balkan savaşlarından sonra barışçıl bir yeniden bütünleştirilme için talep edilen şartlardan birisi olan Sırp dilinde ve kiril yazısı ile  ayrı eğitim verilmekte. Uygulamada, iyi ayrı etnik gruptaki çocuklar (Hırvatlar ve Sırplar) okuldaki çoğu zamanlarını ayrı geçiriyorlar. Bunun en iyi göstergesi müfredat dışı aktivitelerin dahi ayrı olması yani okulun iki korosu var birisi Hırvatça diğeri ise Sırp dilinde. Burada Macar azınlıkları da var ama onlar normal Hırvat programına katılıyorlar. Macar dili ve kültürü ayrı bir ders olarak veriliyor sadece.

 

İletişim detayları:

Zagrebačka 2B

31226 Dalj

Hırvatistan

 

Tomislav Vuković

E-posta: tomislav.vukovic12@skole.hr

E-posta: ured@os-dalj.skole.hr

Telefon: +385 91 791 5610

Telefon: +385 31 590 195 (School)

Website: http://os-dalj.skole.hr

 

Nansen Dialogue Centre

Cvjetkova 32

31000 Osijek

Hırvatistan

 

Ivana Milas

İnternet sitesi: ndcosijek@nansen-dialogue.net

Telefon: +385 31 494 257

Telefon: +385 31 494 258

İnternet sitesi: http://www.ndcosijek.hr/en/