Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Before and Timely Education - Tilburg, Hollanda

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

Önce ve Zamanında Eğitim - Tilburg, Hollanda

VVE ('önce ve zamanında eğitim') projelerinde, özellikle dil becerileri geliştirmek için 2 ila 6 yaşları arasındaki çocuklar eğitilir. Amaç, bu göçmen çocukların 5 yaşında ilkokula geldiklerinde dil konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamalarının sağlanması. Oyun grubundaki küçük bebekler için birçok dil etkinliği uygulanmaktadır. VVE desteği ilkokulların ilk iki sınıfına da verilir. Son zamanlarda, Eğitim ve Gençlik Politikası Belediye Başkanı, aynı zamanda günlük bakım merkezlerine de yatırım yapmaya karar verdi. Onlara dil becerilerinin geliştirilmesinde nasıl teşvik edilebileceklerini öğretmek için altı günlük bakım merkezlerinde öğretmen yetiştirmek için 140.000 euro verdi. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar son derece olumlu ve VVE projeleriyle oyun gruplarının sayısı da artıyor.