Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Toplumdaki mezhepsel bölünmüşleri yıkmak – Subotica, Sırbistan

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde eğitimi görüyor. Çocukların üç ayrı tekdilli okul sistemine dahil edilmek suretiyle ayrıştırılması, etnik bölünmüşlük ve yanlış anlaşılmaların hakim olacağı yeni bir nesil oluşturma tehdidiyle toplumu karşı karşıya bırakmaktadır. Sistem, merkezi hükümet tarafından belirlenmekte ve dayatılmaktadır ve ne yazık ki şehrin sadece sınırlı takdir yetkileri bulunmaktadır, ancak bu sınırlar içinde Subotica mezhep ayrımlarını yıkmaya çalışmaktadır. Örneğin tüm okulları, bazen gerginliği tetikleyen yanlış anlamaları gidermek için ortak bir tarih müfredatı benimsemeye teşvik ediyor. Sırp, Hırvat ve Bosnalı tarihçilerin ortak çalıştığı yeni Yugoslavya tarihi yazılımına destek oldu. Eğitimdeki iyi uygulamanın en iyi örneği, okullar arası “Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz?' yarışması olmuştur. Okul takımları kazanmak için, genel bilgi ve kendi kültürleri dışındaki kültürlerle ilgili sorulara cevap vermelidir. Büyük bir telekomünikasyon firması tarafından destekleniyor ve bölgesel TV'de gösteriliyor, böylece yaygın olarak biliniyor ve kazanan okulun büyük bir para ödülü ve yabancı ülkeye seyahat hediyesi alacak olması dolayısıyla oldukça rekabetçi bir yarışma.