Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Asılsız Söylenti karşıtı modüller eğitim müfredatına dahil edildi - Limerick, İrlanda

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

Söylentilere karşı daha sürdürülebilir bir mücadele metodu geliştirmek için, Limerick’teki C4i takımı, Söyleniye Karşı Aktivistleri ve yerel ağların da katılımıyla Söylentiye Karşı modüllerin lise eğitimi sonrasına iliştirilebileceği fikrini ortaya attı. Her bir üçüncü sınıf kuruluş kendi dersleri açısından Söylentiye Karşı projesine iliştirildi ve bu proje onların derslerinin bir parçası olarak kullanıldı:

• Limerick Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık 100 öğrenci, Söylentiye Karşı aktivistleri tarafından verilen Siyasal Psikoloji dersine katıldı.

• Söylentiye Karşı yaklaşımı Mary Immaculate Koleji tarafından yönetilen Gelişme Eğitimi modülünün eğiticinin eğitimi programına dahile edildi. Bu modül katılımcıları dışarıdaki bir etkinliğe ve Söylentiye Karşı çalışma gruplarına katılmaya teşvik etti.

• Limerick Teknoloji Enstitüsü’ndeki (LIT) Sosyal Bakım dersindeki MA Söylentiye Karşı yöntemlerini çeşitlilik modülünün bir parçası olarak kabul etti. Ek olarak, şu an dersin yöneticisi tarafından koordine edilen bir Söylentiye Karşı’nın da bir parçası olduğu projeler üzerinde çalışıyorlar. 26 Nisan 2015’te öğrenciler, üç üniversitenin personeli için düzenlenen Eğitim ve Öğrenim seminerleri kapsamında Söylentiye Karşı yöntemi konusunda eğitim alacaklar.

İletişim detayları:

İnternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumour-modules-incorporated-into-education-curriculum