Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

‘Whole family’ (Bütün aile) Yaklaşımı – Cenevre, İsviçre

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

Kent okul binalarından sorumlu iken, eğitim politikası ve müfredat konuları kanton sorumluluğundadır. Okullaşma, uyumlu bir şehir oluşturulmasında merkez olarak görülüyor. İlköğretim okullarının önemli bir şekilde yeniden düzenlenmesi, onları yerelleşmelerine daha iyi entegre etmek amacıyla sürüyor. Öğretmenlerin, bir çocuğun öğrenme kabiliyetini etkileyebilecek dış faktörleri anlamak için ailelerle daha yakın bağlantılar kurmalarının beklendiği bir “bütün aile” yaklaşımı benimseniyor. Yabancılarda bu durum onları anadillerinde karşılamaya kadar varıyor. Yeni gelenler için daha hızlı ilerlemek ve yabancılaşmalarını önlemek için, az Fransızca veya hiç Fransızca olmayan bir geçiş sınıfı var.

İletişim detayları:

İnternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/-whole-family-approach