Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Din ve Demokrasi – Tavsiye Kararı 1396 (1999)

Hukuki Kaynaklar Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Din ve Demokrasi” hakkındaki  1396 (1999) Tavsiye Kararı, üye ülkeleri, dinler arasındaki ve dinlerin kendi içindeki ilişkileri desteklemeye ve bütün vatandaşlara,  dini inançlarına ve geleneklerine bakmaksızın, eşit eğitim hakkı ve özgürlükler sağlamayı garanti altına almaya davet etmektedir.