Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Avrupa İş birliği 50.yılı için Wroclaw Deklarasyonu (2004)

Hukuki Kaynaklar Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Bildiri, ortak değerlerin önceliğine dayanan kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu sistematik olarak teşvik etmenin, birbirlerinin farkındalığını ve anlayışını artırmak, çatışmaları önlemek, uzlaşmayı teşvik etmek ve toplumun uyumunu sağlamak için resmi ve gayri resmi eğitim anlamında önemini vurguluyor.